مدیر سایت مدیر سایت

مدیر سایت

ردیف نام و نام خانوادگی جایگاه و مقام تلفن
1 بهنام ولی‌زاده مديركل مديريت يكپارچه شبكه ملي اطلاعات (شما) 021-84803355
2 بهروز عباس زاده رئیس اداره مدیریت و ساماندهی منابع شبکه 84802515-84802535