اخبار اخبار

استراتژی نشست آینده ICANN

استراتژی نشست آینده ICANN

استراتژی نشست آینده ICANN

در طول چند سال گذشته نشست‌های ICANN همواره از پیچیدگی خاصی برخوردار بوده است. این امر باعث بروز نگرانی برخی از سازمان‌ها و سهامداران - چندذينفعي (سهامداران - چندگانه) از این نوع نشست‌ها شده است. از طرف دیگر درخواست‌هايي برای برگزاری جلسات متنوع با تعداد روزهای بیشتر، با رئوس مطالب متنوع‌تر باعث شده ‌است که فعالیت‌های خارج از ‌انجمن با رئوس این مطالب هم‌خوانی نداشته‌باشد. همچنین رشد هیات موسسان و به تبع آن تعداد شرکت‌کنندگان در نشست‌ها باعث بروز مشکلاتی در رفت‌وآمد و تطبیق رشد تعداد شرکت‌کنندگان شده است. برای این منظور گروه کاری راهبرد نشست‌ آیکان (ICANN Meeting Strategy Working Group) تدابیر جدیدی برای ساختار، اهداف و محل نشست‌های عمومی ICANN اتخاذ کرده است تا به شرکت‌کنندگان داراي انعکاس عملکرد متنوع با اختلافات جغرافیایی و فرهنگی گوناگون در تمام سطوح اینترنت در جهت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری ICANN اطلاع‌رسانی ‌کند.

بر این اساس نظراتي به گروه کاری راهبرد نشست‌های آیکان  ارائه شده است و گروه مذكور گزارشي در خصوص بررسی ایجاد تغییرات در برگزاری جلسات و نشست‌ها به اعضای هیات‌مدیره ارائه نموده است. در این زمينه گروه کاری راهبرد نشست‌های آیکان جلسه‌ای در تاریخ ۲۴ مارچ ۲۰۱۴ در سنگاپور برگزار خواهد‌کرد.

منبع: http://www.icann.org/en/news/public-comment/meetings-strategy-25feb14-en.htm

بهروز عباس‌زاده - همراز قرشی

تاریخ انتشار مطلب: 07 آبان 1393
بازدید ها: 3104