اخبار اخبار

ایده های اولیه براي متحول کردن ICANN

ایده های اولیه براي متحول کردن ICANN

ایده های اولیه براي متحول کردن ICANN

طوفان فکری شروع می شود

ایده های اولیه براي متحول کردن ICANN

استراتژی اعضای ICANN در نوآوری توسط ذینفعان مختلف شبكه اينترنت [MSI ][1] شروع شده و در حال انجام است. اين استراتژي قصد دارد مجموعه‌ای از پیشنهادات مختلف را بررسي و ارتباط آنها را مطالعه نمايد تا بتواند ساختار سازمانی ICANN را برای قرن ۲۱ آماده کند..

این اعضا در حال سعي و تلاش هستند تا بتوانند  روش‌هاي گسترش ICANN  را بعنوان بالاترين جايگاه ناوبري اينترنت در جهان گسترش دهند و اين اعضاء در حال تلاش هستند تا ICANN بتواند در قرن ۲۱ وظایف ناوبری خود را به نحو شايسته انجام دهد.

  • اعضای (MSI)سعی دارند مدل های جدیدی را برای مشارکت بین المللی ، سیاست گذاری اجماع محور و ساختار های سازمانی ارائه کنند تا بتواند کار های پیشرفته را پشتیبانی کنند.
  • فرآیند ها، ابزارها، سکو هایی (platforms) را طراحی نمایند که انجمن جهانی ICANN را قادر سازد در این نوع جدید از تصمیم سازی مشارکتی شرکت کنند.

برای پاسخ مناسب به سوالات موجود در این زمینه اعضایMSI از مفهومی به نام تولید ایده استفاده می‌کنند که بر اساس طوفان فکری عمومی جهانی استوار است و هدف آن این است که روشی را که ICANN می‌تواند در زمینه "نوآوری در ناوبری اینترنت " در سطح جهانی اتفاق می افتد را ارزیابی کند.

برای دین متن کامل مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://thegovlab.org/the-brainstorm-begins-initial-ideas-for-evolving-icann

تاریخ انتشار مطلب: 07 آبان 1393
بازدید ها: 3495