اعضا کمیته اقدام سریع گذر از IPv4 به IPv6 اعضا کمیته اقدام سریع گذر از IPv4 به IPv6

اعضا کمیته اقدام سریع گذر از IPv4 به IPv6

ردیف نام و نام خانوادگی جایگاه و مقام تلفن
1 علی اصغر انصاری معاون توسعه و مديريت شبكه ملی اطلاعات (شما) 021-84802666
2 بهنام ولی‌زاده مديركل مديريت يكپارچه شبكه ملي اطلاعات (شما) 021-84803355
3 بهروز عباس زاده رئیس اداره مدیریت و ساماندهی منابع شبکه 84802515-84802535
4 محبوبه چنگیزی محمدی کارشناس فنی اداره مدیریت و ساماندهی منابع شبکه 021-84803325
5 خدیجه فضائلی کارشناس فنی اداره مدیریت و ساماندهی منابع شبکه 021-84803310
6 مریم ذبیحی آلاشتی کارشناس پشتیبانی داده‌ها --
7 امید رجبی مدیرکل صدور پروانه سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات --
8 محسن سپاسی کارشناس گروه ارتباطات ثابت --
9 علیرضا سالم مدیرکل طرح و مهندسی مرکز توسعه فناوری طلاعات --
10 سعید جنابی رییس اداره شبکه --
11 احسان باقریان کارشناس مسئول طراحی و بهینه‌سازی شبکه IP --
12 علیرضا بقایی‌کیا مدیر طرح و مهندسی زیرساخت فناوری اطلاعات --
ردیف نام و نام خانوادگی جایگاه و مقام تلفن
13 پرویز محمودآبادی رییس اداره طرح و مهندسی دیتا --
14 شهرام نصراله‌زاده کارشناس و مسئول طراحی شبکه دیتا --
15 وحید فرشادفر سرپرست IP --
16 سعید اوصالی مدیر ارشد IP Core --
17 محمدجعفر فقیهی مدیر فنی --
18 محمدهادی ابراهیمی مدیر فنی --
19 علی نوروزی کارشناس ارشد تحقیق و توسعه --
20 پژمان مقدم نماینده مدیریت ارشد در واحدهای فنی --
21 مهدی میرزایی مدیریت امنیت IP --
22 محمدرضا اخوت رییس مرکز علمی کاربردی --
23 بهروز غلامپور دهکی معاون زیرساخت مرکز انفورماتیک --
24 مسعودرضا هاشمی رییس مرکز فناوری اطلاعات --