گذار به سمت IPV6 گذار به سمت IPV6

گذار به سمت IPv6

پرسش بزرگ در مورد IPv6 زمان و چگونگي قرارگرفتن موفق آن بر روي اينترنت مي‌باشد. سه مكانيزم براي گذار از IPv4 به IPv6 وجود دارد كه با هر تركيبي ممكن هست مورد استفاده قرار گيرند.

در اين روش IPv4 و IPv6 هر دو هم زمان بر روي يك دستگاه يا نود قرار دارند، بسته به اينكه اين نود با چه نودي در حال صحبت باشد، برنامه در حال اجرا IP مناسب را انتخاب مي‌كند. انتخاب IP مناسب از طريق جواب DNS به يك node-name نيز امكان پذير مي‌باشد. اگر DNS آدرس v4 برگرداند IPv4 انتخاب و اگر آدرس v6 برگرداند IPv6 انتخاب خواهد شد.

در اين روش بسته‌هاي IPv6 در بسته‌هاي IPv4 مجدد بسته بندي مي‌شوند و توسط دو نود داراي IPv6 جهت برقراري ارتباط با يكديگر از طريق يك شبكه IPv4 مورد استفاده قرار مي‌گيرد. دو راه براي انجام اين كار وجود دارد: روش خودكار از آدرس‌هاي IPv6 سازگار با IPv4 براي اضافه كردن يك مسير به IPv6 Prefix كه به آدرس تونل اشاره مي‌كند، استفاده مي‌كند.هر بسته‌اي كه قرار هست براي يك آدرس سازگار با IPv4 فرستاده شود، از طريق تونل عبور داده مي‌شود.

در روش پيكربندي شده آدرس نقطه خروجي تونل در نقطه ورودي آن پيكربندي مي‌شود و بسته‌بندي مشابه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. تركيبي از روش‌هاي خودكار و پيكربندي شده براي مسيريابي بسته‌هاي IPv6 از طريق يك شبكه IPv4 مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. راه‌هاي ديگر روش تونل Teredo، ISATAP، 6 to 4 و 6 over 4 هستند .

مكانيزم‌هاي انتقال پروتكل و آدرس مثل NAT-PT (Network Address translation –protocol translation) و SIIT (Stateless IP-ICMP translation) براي كمك به يك ميزبان (host) IPv6 جهت صحبت با يك ميزبان (host) IPv4 با پوشش دادن بسته‌هاي v6 در v4 و برعكس مي‌تواند مورد استفاده قرار ‌گيرد.

روش پشته دوگانه براي استفاده آسان و انعطاف پذير مي‌باشد ولي اين روش نياز به دو پشته IP و نگهداري دو جدول پردازش و پول بيشتري دارد. همچنين برنامه‌هاي كاربردي مي‌بايست قابليت تشخيص اينكه همتاي مقابل از IPv6 يا IPv4 استفاده مي‌كند را داشته باشند. روش تونل امكان پياده‌سازي تدريجي IPv6 را حتي با وجود ISPهايي كه IPv6 را پشتيباني نمي‌كنند، تا وقتي كه شما مي‌توانيد با استفاده از IPv6 از طريق يك شبكه IPv4 ارتباط برقرار كنيد، را ميسر مي‌سازد. در اين روش پياده سازي نقاط ورود و خروج به تونل نياز به انجام كار اضافي دارد و امكان پيش آمدن خطا در اين نقاط وجود دارد.

روش انتقال تنها در مواردي كه نياز خاصي مثل NAT وجود دارد مورد استفاده قرار مي‌گيرد و براي كاربرد برخي خصوصيت‌‌هاي پيشرفته v6 ناتوان مي‌باشد.

بنابراين روش‌هاي متفاوتي براي گذار به IPv6 وجود دارد كه بسته به نيازهاي مختلف كسب و كارها هر يك مي‌توانند انتخاب شوند.

لايه ۲: سوئيچ‌هاي لايه ۲ فريم‌ها را بر اساس آدرس MAC پردازش مي‌كنند كه مستقل از IPv6 مي‌باشد. در نتيجه پياده سازي IPv6 در شبكه‌هاي لايه ۲ موجب اعمال تغييرات مهمي در سوئيچ‌هاي لايه ۲ نمي‌شود. اگرچه پشتيباني IPv6 براي پروتكل‌هاي VLANs ممكن هست به سخت افزار مناسب نياز داشته باشد.كاركردهايي مثل ACL (Access Control Lists) وMLD snooping (معادل IPv4 IGMP snooping) نياز به اعمال تغييرات براي IPv6 خواهند داشت.

لايه ۳: براي لايه ۳ علاوه بر مودول‌هاي پايه‌اي IPv6 ، مكانيزم‌هاي routing و forwarding نيز مي‌بايست از وجود IPv6 مطلع باشند. بنابراين پروتكل‌هايي مثلRIPng و OSPFv3بايد اجرا شوند و سخت افزار مناسب پردازش بسته‌هاي IPv6 مهيا باشد. بنابراين تغييرات مهمي هم در سخت افزار و هم نرم افراز روترها بايد اعمال شود.

سيستم عامل‌هاي desktop براي پياده سازي IPv6 بر روي كامپيوتر ميزبان مي‌بايست IPv6 را پشتيباني كنند. همچنين برنامه‌هاي كاربردي و شركتي نياز دارند كه IPv6 را پشتيباني كنند بنابراين يك حداقل كاربردي براي IPv6 وجود خواهد داشت. برنامه‌هاي جديد IPv6 بايد به نحوي پياده‌سازي شوند كه مدل‌هاي ارتباطي end-to-end و peer-to-peer را در اينترنت پشتيباني كنند.

كامپيوترهاي ميزبان براي برقراري ارتباط از طريق IPv6 مي‌بايست زيرساخت‌هاي لازم را داشته باشند. يك برنامه گذار براي شبكه‌ها بايد تنظيم شود و اين استراتژي تعيين مي‌كند كه آيا براي گذار به پشتيباني نرم افزاري ويژه‌اي از طرف كامپيوترهاي ميزبان نياز هست و يا به صورت يكپارچه انجام مي‌شود. همچنين بسته به طرح توپولوژي شبكه به پشتيباني DHCP يا DNS نياز خواهد بود.

IPv6 متعهد به ايجاد فايده‌هاي بسيار براي شبكه‌هاي ارتباطي مي‌باشد. ولي با وجود پيچيدگي‌هاي تمامي خانواده IPv6 و زيرساخت‌هاي قويي كه مي‌بايست اين پروتكل را پشتيباني كنند، براي شركت‌ها ضرورري است كه توجه متفكرانه‌اي به الزامات پياده‌سازي IPv6 داشته باشند.

فروشندگان نياز دارند كه از سرمايه‌گذاري‌هاي موجود در سوئيچ‌ها، روترها و كامپيوترهاي ميزبان نگهداري كنند. بنابراين آنها به يك استراتژي كه بازگشت سرمايه موجود را به حداكثر مي‌رساند نياز خواهند داشت.

IPv6 به به‌روز رساني سخت افزار و نرم افزار كامپيوترهاي ميزبان، سوئيچ‌ها و روترها نياز دارد. همچنين ممكن است كه پياده‌سازي برنامه‌هاي خاص لازم باشد. گذار به IPv6 بايد به دقت طراحي شود و در يك شبكه نمونه براي تست پياده‌سازي شود تا اين استراتژي مورد ارزيابي قرار گيرد، و تمامي اين مسائل نيازمند وقت و صرف هزينه مي‌باشد. بنابراين يك برنامه كسب و كار شفاف براي آماده‌سازي مهاجرت شبكه‌هاي كامپيوتري شركتي به IPv6 لازم مي‌باشد.

IPv6 به دو روش قابل پياده‌سازي مي‌باشد: داشتن دو شبكه كاملا ً مجزاي IPv6 و IPv4 يا رويهم قرارگرفتن شبكه‌هاي IPv6 و IPv4. اين استراتژي بر روي ويژگي‌هاي كامپيوترهاي ميزبان، سوئيچ‌ها و روترها تأثير گذار مي‌باشد.

استانداردهاي مشخصي مثل mobile IPv6 و flow label هنوز به پايداري نرسيده‌اند كه براي پياده‌سازي موفق و به خصوص جلوگيري از پيش آمدن تداخل، ضرورري هستند.

براي شركت‌هايي كه به ارتباط از طريق IPv6 بر روي اينترنت نياز دارند، سرويس‌ها و برنامه‌هايي كه از طرف Service Providerها پيشنهاد مي‌شود، مي‌بايست مد نظر قرار گيرد.