بایگانی مقالات

بررسي انواع پروتکل‌هاي مسيريابي و پيکربندي آنها در مسيرياب‌ها

IPv6 از نسخه هاي به روز شده پروتكل هاي مسيريابي IGP شامل RIP, EIGRP, OSPF براي مسيريابي داخلي استفاده مي كند و از نسخه به روز شده BGP با نام (RFC Multi Protocol BGP-44760) براي تبادل اطلاعات مسيريابي ميان شبكه ها استفاده مي كند.

تاریخ انتشار مطلب:

سرویس دهی در شبکه مبتنی بر IPV6

سرویس دهی در شبکه مبتنی بر IPV6

تاریخ انتشار مطلب: 1394/10/23

مدیریت و برنامه ریزی برای پیاده سازی نسخه ششم IP

در سوم فوريه 2011 سازمان IANA، بازوي فني ICANN كه مسئول توزيع منابع عددي اينترنت بين پنج سازمان منطقهاي توزيع منابع عددي اينترنت در دنيا ميباشد اعلام نمود كه ذخيره بلوكهاي آدرسهاي IP نسخه چهارم به پايان رسيده است

تاریخ انتشار مطلب: 1394/10/23

پروتکل های امنیتی

بررسی پروتکل های امنیتی IPV6

تاریخ انتشار مطلب: 1394/10/23

گذر به IPV6 ، گذر به وضع مطلوب

اولین سمینار تخصصی گذر به IPV6 ایران

تاریخ انتشار مطلب: 1394/10/23

درباره Whois چه می دانید ؟

Whois مخفف عبارتی خاص نیست هر چند که ممکن است به این مفهوم نیز به کار رود . در واقع Whois ، سیستمی است کهدر خصوص مسئولیت آدرس IP یا نام دامنه سئوال می پرسد .

تاریخ انتشار مطلب: 1394/10/23

تأثیر دسترسی اینترنت بر رشد اقتصاد دیجیتالی کشورها

تأثیر دسترسی اینترنت بر رشد اقتصاد دیجیتالی کشورها

تاریخ انتشار مطلب: 1395/01/16

مدل Multistakeholder

مدل Multistakeholder

تاریخ انتشار مطلب: 1395/01/16

منشورRSSAC -بخش اول

منشورRSSAC -بخش اول

تاریخ انتشار مطلب: 1395/01/16

راه‌اندازیDNSدرIPv6

راه‌اندازیDNSدرIPv6

تاریخ انتشار مطلب: 1395/01/16